Polityka Prywatności

Polityka Prywatności służy zrozumieniu jakie dane zbieramy, w jakim celu, oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin; KRS: 0000362067, NIP: 6692501424; e-mail: biuro@england.pl; tel.: +48 94 343 58 14 lub +48 500 308 968

W sprawach związanych z danymi osobowymi skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: Hanna Majchrowska iod@gadu-gadu.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane osobowe zgonie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

W serwisie GG Blog przetwarzamy wyłącznie dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z serwisu. Są to:

 • adres e-mail, który podajesz zapisując się do Newslettera,
 • adres e-mail, który podajesz w celu otrzymywania powiadomień o nowych komentarzach,
 • dane, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

W jaki sposób i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Podstawy prawne i okres przetwarzania pozyskanych danych różnią się w zależności od celu.

 • Adres e-mail podany w celu otrzymywania Newslettera.
  Te dane przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody udzielonej podczas zapisywania się do Newslettera. Przetwarzanie polega na otrzymywaniu informacji marketingowo-handlowych od Administratora oraz jego Partnerów. Dane przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda, do momentu jej wycofania. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez wypisanie się z Newslettera. Każdy newsletter otrzymany przez e-mail będzie zawierał funkcję umożliwiającą zrezygnowanie z dalszego jego otrzymywania.
 • Adres e-mail podany w celu otrzymywania powiadomień o nowych komentarzach.
  Te dane przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłania do Ciebie powiadomień e-mail o nowych komentarzach w zależności od opcji wybranych przez Ciebie subskrypcji, zgodnie z Regulaminem dodawania komentarzy w serwisie GG Blog. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda. Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody. Otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili anulować klikając w otrzymanej wiadomości e-mail przycisk anuluj subskrypcję.
 • Dane w plikach cookies.
  Administrator stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości świadczonych usług, w tym działanie serwisu GG Blog. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych korzystającego z serwisu, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.

Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje cookies:

 • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym korzystającego, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania,
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookie, lub do czasu ich usunięcia przez korzystającego.

Korzystamy z plików cookies w celach:

 • dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania z serwisu; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Przetwarzane dane osobowe, mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane z prowadzeniem serwisu, np. administrator serwera.
 • Partnerom Administratora w celach marketingowych, tylko za zgodą korzystającego z Newslettera.

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 • obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 • przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów;
 • korzystający wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

Administrator zastrzega jednak, że:

 • dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Administrator wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. Administrator dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację korzystających z serwisu, aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Administratora;

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (dane poniżej),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z:

 • prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gadu-gadu.pl

Informacje dodatkowe

 • informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich,
 • informujemy, że nie profilujemy danych osobowych,
 • Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie każdorazowo informował
 • organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!